Skip to content

Monday – Thursday: 9 am – 9 pm
Friday: 9 am – 6 pm
Saturday: 9 am – 5 pm
Sunday: 1 – 5 pm

Thursday, June 20, 2024  |  9 am – 9 pm

Monday – Thursday: 9 am – 9 pm
Friday: 9 am – 6 pm
Saturday: 9 am – 5 pm
Sunday: 1 – 5 pm

Instant Language Assistants

By: GEPLStaff

The Instant Language Assistant (ILA) devices at each of the three public service desks allow staff to speak, spell out loud, or type conversations that are immediately translated into over 120 languages and dialects.

Los dispositivos Instant Language Assistant (ILA) en cada uno de los tres mostradores de servicio público permiten al personal hablar, deletrear en voz alta o escribir conversaciones que se traducen inmediatamente a más de 120 idiomas y dialectos.

Urządzenia Instant Language Assistant (ILA) w każdym z trzech punktów usług publicznych umożliwiają pracownikom mówienie, pisanie na głos lub pisanie rozmów, które są natychmiast tłumaczone na ponad 120 języków i dialektów.

 

 

chat loading...

Accessibility Toolbar